Blog

Bambikowe Logoprzygody

2200,00 

„Bambikowe Logoprzygody” to nowy program multimedialny przygotowany z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

SKU: MB 199125 Kategoria:

„Bambikowe Logoprzygody” to nowy program multimedialny przygotowany z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może być wykorzystywany podczas terapii prowadzonej przez logopedę lub pedagoga w gabinecie oraz w domu przez rodziców w celu stymulowania rozwoju mowy i języka dziecka.

Program posiada bardzo ciekawą i kolorową szatę graficzną. Jest bardzo prosty w obsłudze. Materiał językowy wykorzystany w większości ćwiczeń podawany jest w formie losowej więc dziecko ma możliwość wielokrotnego powtarzania zadania i nie uczy się odpowiedzi na pamięć.

Zaletą Bambikowych Logoprzygód jest również fakt, że zawarte w nim ćwiczenia są dostosowane do dzieci, które jeszcze nie czytają – po najechaniu kursorem na tekst czyta go lektor lub materiał językowy podany jest w formie graficznej. Część tekstu podzielona jest kolorami na sylaby, co stanowi duże ułatwienie dla dzieci, które umiejętności czytania jeszcze dobrze nie opanowały. W programie zastosowano również jednolity dla wszystkich zadań system motywacyjny. Odpowiednie sygnały dźwiękowe informują dziecko o poprawności wykonania zadania, czasami na ekranie pojawia się Smok Bambik lub inna NIESPODZIANKA, często słychać słowną pochwałę lub w przypadku kilku nieprawidłowych odpowiedzi motywator np. Następnym razem na pewno się uda!

W skład zestawu wchodzą:
• Pendrive z programem – licencja 1 stanowiskowa
• słuchawki dwukanałowe
• 70 naklejek
• książeczka postępów dziecka

Całość składa się z sześciu części.

Każda z nich zawiera zestaw ćwiczeń rozwijający konkretną umiejętność. Z Bambikowymi Logoprzygodami możemy pracować nad:

• usprawnianiem praksji oralnej wykonując ćwiczenia artykulacyjne przygotowane w formie 20 mini filmików. Każdy z nich przedstawia dziecko wykonujące wybrane ćwiczenie usprawniające prace języka i/lub warg. Długość czasu trwania ćwiczenia/filmiku możemy dostosować do możliwości dziecka. Na filmikach niektóre dzieci radzą sobie z zadaniami lepiej inne gorzej, ale razem z nimi łatwiej będzie dziecku przed monitorem wykonywać wielokrotne ruchy języka, warg i dotrwać do końca wybranego czasu, który odmierza zegar znajdujący się obok ekranu;

• poprawą spostrzegania i przetwarzania słuchowego dzięki ćwiczeniom słuchowym takim jak: „ Różnicowanie dźwięków niewerbalnych” – np.: cicho – głośno, wysoko – nisko, szybko – wolno; „Co słyszysz po kolei – pamięć słuchowa wyrazów”, gdzie dziecko ma możliwość wyboru liczby słów do zapamiętania od 2- 6. Dzieci najpierw słuchają słów, a następnie układają odpowiadające im obrazki w takiej samej kolejności. Obrazków jest o jeden więcej niż wypowiedzianych słów, więc nie jest to takie proste. „Słyszę i rozumiem”, czyli rozpoznawanie słów w szumie. Jest to forma treningu słuchowego. Dziecko najpierw dokonuje wyboru liczby słów od 2- 4, a następnie po usłyszeniu słowa w szumie ma wybrać odpowiadający mu obrazek spośród znajdujących się na ekranie. „Co słychać w wyrazie” to również zabawa z możliwością wyboru rodzaju ćwiczenia tj. określania nagłosu lub wygłosu wyrazu oraz skoncentrowania się w ramach wybranej grupy na pracy z samogłoskami lub spółgłoskami. „Różnicowanie dźwięków mowy”, gdzie możemy wybrać jedną z dwóch grup ćwiczeń i pracować na sylabach lub wyrazach. Po usłyszeniu sylaby lub wyrazu zadaniem dziecka jest rozpoznawać, która z prezentowanych u dołu ekranu liter odpowiada głosce występującej w usłyszanej sylabie lub usłyszanym słowie. W ramach każdej z tych grup możemy z dzieckiem pracować z dźwiękami różniącymi się dźwięcznością – bezdźwięcznością (w-f) oraz zestawami typu sz – s – ś itp. „Rytmy”. To 3 rodzaje ćwiczeń. Dziecko może nauczyć się tu rozpoznawać rytm i wskazywać pasujący do niego układ graficzny; określać, czy dwa rytmy są takie same czy różne lub po wysłuchaniu rytmu spróbować samodzielnie ułożyć go na ekranie. „Rymy”. To również zestaw 3 grup zadań. Dzieci ćwiczą tu odnajdywanie par słów, które rymują się; szukają rymu do zaprezentowanego słowa; uzupełniają zdania wyrazami, tak aby powstała rymowanka.;

• wymową w oparciu o grupę ćwiczeń mających na celu wspieranie dziecka w pracy nad poprawą artykulacji. Każda z proponowanych głosek może być utrwalana w izolacji, na poziomie sylaby, wyrazu (w nagłosie, śródgłosie i wygłosie), w zwrotach dwuwyrazowych. Zabawy z głoskami polegają na powtarzaniu, samodzielnym wybrzmiewaniu i nazywaniu obrazków. Na poziomie zdania pracujemy z dziećmi nad różnicowaniem głosek typu „sz – s”. Mamy tu również możliwość autokorekty, czyli wysłuchania i oceny poprawności własnych wypowiedzi przez dziecko. Nieco bardziej rozbudowana jest część ćwiczeń dotycząca głoski „r”. Zawiera ona ćwiczenia wstępne do tej głoski, wyrazy w których głoska r występuje po określonych głoskach t, d, p, b, k, g; wyrazy z głoską „r” między samogłoskami oraz głoskę „r” w zwrotach dwuwyrazowych i zdaniach.;

• wzbogacaniem słownictwa dzięki poznaniu „Przeciwieństw” – czyli przymiotników określających przeciwstawne cechy desygnatów oraz określaniu cech rzeczowników. Dzieci poznają tu też treść przysłów i nauczą się ich znaczeń;

• rozwijaniem kompetencji językowych wykonując zadania dające dzieciom możliwość wyszukiwania i poprawiania błędów logicznych i gramatycznych w zdaniach; opisywania ilustracji oraz uzupełniania tekstów opowiadań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej;

• Ostatnia z części Warto tu zajrzeć zawiera podstawowe informacje o warunkach prawidłowego rozwoju mowy, najczęstszych wadach artykulacyjnych oraz dyplomy do wydrukowania.

Program współpracuje z:

• komputerem posiadającym ekran dotykowy

• tablicą interaktywną

Wymagania systemowe: 1. Windows XP 32/64-bit + Service Pack 3 + DirectX 9.0c procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 512MB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa 2. Windows Vista/7/8 64-bit + DirectX 9.0c procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 2GB, Video RAM 1GB, karta dźwiękowa 3. Mac OS X 10.7 64-bit procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 1GB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa 4. Linux Ubuntu 14.04 z bibliotekami: SDL2, Swscale 2, AVformat 54, AVcodec 54, AVutil 52 procesor min. Core Duo 1.2GHz, RAM 512MB, Video RAM 512MB, karta dźwiękowa

Shopping Cart