Blog

Regulamin sklepu internetowego

1. Właścicielem sklepu internetowego www.logopedia.pl jest Firma P.W.D. APEX Jolanta Falana-Kozłowska z siedzibą w Strzałkowie, przy ul. Kopernika 12, 97-500 Radomsko, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 922 NIP: 772 104 20 67

2. Zamówienia mogą być składane poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. Dla dokonania Zamówienia niezbędna jest rejestracja Użytkownika.

3. Przez złożenie zamówienia Klient zawiera umowę sprzedaży z firmą P.W.D. Apex.

4. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Przedstawiane w sklepie towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6. Firma P.W.D. Apex zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W tym przypadku możliwe jest także realizacja zamówienia przez zastępczy produkt.

8. Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności produktu w magazynie. Może wynosić do 7 dni w przypadku produktów typowych aż do 30 dni w przypadku produktów sprowadzanych z za granicy lub produktów na indywidualne zamówienie.. Klient jest informowany o orientacyjnym terminie realizacji. Rozbieżności terminów realizacji wynikają z faktu że sklep internetowy www.logopedia.pl nie jest nastawiony na szybkość zamówienia a na jego kompleksowość i jakość. Niektóre produkty są dla Klienta dostarczane na specjalne zamówienie, stąd termin realizacji może być dłuższy.

9. Produkty prezentowane na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.logopedia.pl .W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z działem handlowym.

10. Dane osobowe, które podawane są przez rejestrujących się Klientów przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. Ust. nr 133 poz. 833 z poen. zmianami). Od 25 maja 2018 dane osobowe są przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, s1) – „RODO” .Administratorem danych osobowych jest firma P.W.D.Apex, Strzałków, ul. Kopernika 12, 97 – 500 Radomsko. Dane osobowe zbierane są przez Administratora podczas dokonywania przez Klienta zakupów on-line w celu realizacji zamówień. Zbierane dane: imię i nazwisko i/lub nazwa przedsiębiorstwa; adres przedsiębiorstwa lub docelowy adres wysyłki, adres poczty elektronicznej (e-mail), nr telefonu, NIP. Dane osobowe będą udostępniane powiązanym z nami podmiotom, które są niezbędne w realizacji procesu zamówienia (np. firmy kurierskie; firma rachunkowa prowadząca naszą księgowość; dostawcy płatności on-line; podmioty, którym sprzedawcy mają obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa). Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, a następnie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W przypadku pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z naszą firmą.

11. Płatności za zamówienie mogą być dokonywane w następujący sposób: – przelewem na konto firmy P.W.D. Apex , Bank PKO SA I Oddział w Radomsku 15 1240 3132 1111 0010 1030 6913 na podstawie uzyskanego numeru zamówienia lub faktury proforma – gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

12. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień. Po uprzednim uzgodnieniu z działem handlowym Klient może wybrać także inne sposoby doręczenia. Koszty dostawy zamówionych produktów pokrywa Klient.

13. Firma P.W.D. Apex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową.

14. Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu szkody.

15. Momentem odebrania zamówionych produktów z siedziby P.W.D. Apex jest chwila ich wydania, a w przypadku wysyłki powierzenie ich przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. Z chwilą wydania produktów sprzedanych przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 16. Firma P.W.D. APEX Zapewniamy odpowiednie opakowanie zamówionych produktów tak aby zapewnić ich nienaruszalność i integralność.

17. Konsument(w rozumieniu K.C.) może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, od dnia wydania produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Warunkiem możliwości dokonania odstąpienia jest brak zmian w stanie towaru (towary zafoliowane nie mogą być odpakowane, stan opakowania musi być taki sam jak w momencie otrzymania towaru).

18. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. (Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.) Koszty zwrotu rzeczy obciążają konsumenta.

19. Konsument, który odstępuje od umowy i zwraca produkty jest zobowiązany je odpowiednio zabezpieczyć , tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu. Konsument zobowiązany jest również do podania numeru konta, na który mają być zwrócone pieniądze. W przypadku, gdy Konsument żąda zwrotu pieniędzy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przekaz pocztowy) – koszt przekazu pieniędzy obciąża Konsumenta – kwota należna Klientowi zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego. W przypadku, gdy Konsument zażądał wystawienia faktury, pieniądze zostaną zwrócone na konto w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez P.W.D. Apex podpisanego dokumentu korekty. Korekta faktury zostanie sporządzona przez P.W.D. Apex i niezwłocznie przesłana konsumentowi listem.

20. Jakiekolwiek zmiany dokonane na produkcie, uszkodzenia, ślady użytkowania itp. pozbawiają konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

21. Z wyjątkiem prawa odstąpienia od umowy towar nie podlega zwrotowi.

22. Reklamacje są dokonywane na zasadach określonych w K.C. oraz przepisach szczególnych.

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

24. Firma P.W.D. Apex zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.

———————————————————————————————————————————————————————————-

HURTOWNIA LOGOPEDYCZNA nie jest typowym sklepem internetowym (w rozumieniu ustawy prawa handlowego) natychmiastowo obsługującym klienta.
Naszym celem jest kompleksowa i profesjonalna obsługa klientów we wszystko, co cenne i wartościowe dla profilaktyki, diagnozy i terapii wad i zaburzeń rozwojowych oraz rozwoju dziecka. Staramy się również zgromadzić wszystkie ukazujące się w tej dziedzinie na rynku nowości.
Każde zamówienie jest realizowane indywidualnie, dla konkretnego klienta. Niektóre produkty są sprowadzane nie tylko z terenu Polski, ale także zza granicy oraz wykonywane na zamówienie. Dlatego też termin ich realizacji jest uzależniony od realnych możliwości w tym zakresie.
W przypadku wyczerpania nakładów pozycji umieszczonych w naszej ofercie lub innych trudności techniczno – organizacyjnych powodujących ich czasowy brak, zamówienia realizujemy bez tych pozycji.

W razie wątpliwości pomocą służy dział handlowy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
tel: 44 685 38 01
e-mail: biuro@logopedia.pl

Warunki świadczenia usług Centrum Pomocy Logopedycznych.pl

Dziś sytuacja zmieniła się radykalnie. Od pomocy logopedycznych aż się roi! Wręcz trudno rozeznać się w ich lawinowej ilości i różnorodności i wybrać, nie mówiąc już o słuszności wyboru, szczególnie w przypadku młodych niedoświadczonych terapeutów.

Dlatego postanowiliśmy zmienić profil naszej Hurtowni Pomocy Logopedycznych. W zasadzie rezygnujemy ze sprzedaży poszczególnych pojedynczych produktów ( chyba że naszym zdaniem są wyjątkowo cenne ). Za cel postawiliśmy sobie stworzenie zestawów i pakietów tematycznych składających się z pomocy specjalnie dobranych do diagnozy i terapii w zakresie stymulacji różnych sfer rozwojowych i rehabilitacji różnych deficytów. I najważniejsze – te zestawy i pakiety odnoszą się do stosowanych i sprawdzonych metod pracy terapeutycznej. Szczególnie promujemy i polecamy zestawy i pakiety zweryfikowane przez naszą kadrę terapeutyczną w oparciu o stosowane przez nas metody autorskie tj i MRA , ale nie tylko!. Polecamy również zestawy do innych metod – wspomagających, uzupełniających i wzbogacających nasz model terapii tj. np. MD-K ( Muzykoterapia Dogłębna – Komórkowa), PMKiRMoM (Psychostymulacyjna Metoda Kształtowania i Rozwoju Mowy oraz Myślenia.

Korzystanie z pakietów umożliwi podążanie już przetartym torem i będzie drogowskazem na trudnej ścieżce terapeutycznej. Przy doborze produktów do określonej kategorii tematycznej kierujemy się nadrzędnym przesłaniem (celem ) danego produktu. Oczywiście prawie zawsze jeden produkt ćwiczy więcej niż jedną funkcję.

Oferta zawiera wszystko co najcenniejsze do diagnozy i terapii logopedycznej począwszy od Luster Logopedycznych jako nadrzędnego produktu asortymentu logopedycznego, bez którego nie może istnieć żaden gabinet logopedyczny poprzez Niezbędniki terapeutyczne , szpatułki drewniane i plastikowe , zestawy do ćwiczeń oddechowych a skończywszy na multimedialnych i poligraficznych pomocach do korekty poszczególnych wad i zaburzeń mowy oraz dyktafonach i kamerach do rejestracji zajęć, radiomagnetofonach i mikrofonach bezprzewodowych, zestawach komputerowych, drukarkach, projektorach, tablicach interaktywnych.

Zapraszamy Zainteresowanych.
Zapraszamy również Wydawców i Producentów do sprzedaży swoich pozycji.

Shopping Cart