Blog

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1

720,00 

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej. Program spełnia wymogi projektu „AKTYWNA TABLICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne” i może być zakupiony z otrzymanego w ramach tego projektu dofinansowania.

SKU: mTalent mowa w kontekście społecznym 1 Kategorie: ,

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka

  • Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej, prowadzonych indywidualnie lub w małych grupach.
  • Ponad 200 ekranów interaktywnych, karty pracy, przewodniki metodyczne oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich.
  • Dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi.

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 to:

  • ćwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji z obszarów takich jak: emocje, gesty, homonimy, synonimy, proste wyrażenia frazeologiczne,
  • uzupełnienie ćwiczeń z programów dotyczących pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi,
  • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne: kostki emocji, pieczątki),
  • kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego dziecka, ekranów z ćwiczeniami z konkretnego obszaru lub z konkretnymi elementami graficznymi, np. z fotografiami twarzy osób znajomych dzieciom),
  • jedyne na rynku materiały do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu przystosowane do działania na większości urządzeń multimedialnych (komputer, tablica i monitor interaktywny, laptop, tablet, smartfon).

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 to zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany.

Shopping Cart