Blog

mTalent Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6)

1250,00 

Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6. Program spełnia wymogi projektu „AKTYWNA TABLICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne” i może być zakupiony z otrzymanego w ramach tego projektu dofinansowania.

Zestaw ćwiczeń i materiałów interaktywnych wspomagający organizację pomocy psychologiczno-terapeutycznej w szkole podstawowej dla uczniów starszych.

  • Ćwiczenia wspomagające i rozwijające umiejętności arytmetyczne, kształtujące umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków, przygotowujące uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego i doskonalące wiele umiejętności z innych ważnych obszarów.
  • Blisko 600 niepowtarzalnych, zróżnicowanych ekranów, które aktywizują ucznia, rozwijają zdolności samokształcenia, pomagają pokonać ewentualne trudności w nauce.
  • Produkt przeznaczony do wykorzystania podczas zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z obszaru edukacji matematycznej dla uczniów klas 4-6.

mTalent Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6) to:

  • ćwiczenia adresowane do uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki,
  • zestaw angażujących ćwiczeń wyrównujących różnice edukacyjne uczniów z klas 4-6 w zakresie umiejętności matematycznych, a w szczególności: ćwiczenia sprawności rachunkowej, wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii,
  • starannie dobrane, interesujące zadania umożliwiające harmonijny rozwój umiejętności interpretacyjnych ucznia,
  • przyjazny przewodnik metodyczny z podpowiedziami i gotowymi propozycjami zajęć,
  • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne),
  • kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego ucznia lub zgodnych z jego bieżącymi zainteresowaniami).

Program mTalent Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6), to interaktywny program z ćwiczeniami i materiałami multimedialnymi skierowany do terapeutów i nauczycieli, którzy chcą uatrakcyjnić prowadzone przez siebie zajęcia w obszarze matematycznym z uczniami klas 4-6.

Shopping Cart