Blog

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

720,00 

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej. Program spełnia wymogi projektu „AKTYWNA TABLICA Specjalne Potrzeby Edukacyjne” i może być zakupiony z otrzymanego w ramach tego projektu dofinansowania.

SKU: mTalent autyzm mowa w kontekście społecznym Kategorie: ,

Zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy i innymi problemami komunikacyjnymi.

  • Dla terapeutów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi.
  • Ponad 200 ekranów interaktywnych, karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich.
  • Produkt przeznaczony do pracy na zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych i terapii dydaktycznej.

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 to:

  • scenariusze zajęć stworzone przez doświadczonych terapeutów pracujących z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • ćwiczenia o prostej i przemyślanej konstrukcji z obszarów takich jak: zwroty grzecznościowe, tempo, fluencja mowy, intonacja, złożone wyrażenia frazeologiczne, a także wybrane obszary TUS (Treningu Umiejętności Społecznych),
  • osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany,
  • uzupełnienie ćwiczeń z innych programów serii mTalent poświęconych całościowym zaburzeniom rozwoju,
  • jedyne na rynku materiały do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu przystosowane do działania na większości urządzeń multimedialnych (komputer, tablica i monitor interaktywny, laptop, tablet, smartfon).

mTalent. Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.2 to autonomiczna kontynuacja programu zawierająca ćwiczenia interaktywne wspomagające rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka.

Shopping Cart