Blog

Wykorzystanie oddychania w życiu codziennym, zawodowym i terapii logopedycznej

Ćwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej, a także zapobieganie takim zjawiskom, jak: arytmia oddechowa, mówienie na wydechu, kolizja między rytmem oddychania a strukturą wypowiedzi.

Bez oddychania nie ma życia. Wraz z oddechem dostarczamy ciału tlen potrzebny do spalania pożywienia i do produkcji potrzebnej energii. Podczas tego spalania wytwarzają się wolne rodniki, z którymi jest poważny problem. Znaczenie oddychania w procesie przemian fizyczno-energetycznych nie jest jeszcze w pełni rozpoznane. Z jednej strony, sposób oddychania-płytki, głęboki, krótki czy długi- ma bezpośredni wpływ na docierające do nas i przepływające przez nas energie, a z drugiej strony, dopływające do nas energie oraz te, które sami wzbudzamy, na przykład w związku z przeżywanymi emocjami, stymulują do konkretnych sposobów oddychania.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart