Blog

Pomówmy o zawodzie logopedy

Zawód logopedy jest znany od wielu lat, ale od niedawna został wpisany do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Często zdarza się, że zawód ten wykonują także przypadkowe osoby bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych (np. po krótkotrwałych kursach).

Logopeda- to absolwent podyplomowych studiów logopedycznych. Zajmuje się korygowaniem wad wymowy i usprawnianiem motoryki aparatu mowy, profilaktyką, likwidowaniem objawów zaburzonej komunikacji językowej, stymulacją mowy opóźnionej i innymi.

Efekty terapii logopedycznej (bo na nich skupia się ten artykuł)zależą przede wszystkim od rzetelnie prowadzonej diagnozy, wywiadu z rodzicami.
Logopeda w razie potrzeby powinien skierować pacjenta na dodatkowe badania np. słuchu, laryngologiczne, psychologiczne. Terapeuta logopedyczny powinien pamiętać, iż każdy pacjent jest indywidualnością, trzeba więc bardzo umiejętnie opracować program terapii do konkretnego pacjenta i pod kątem jego osobistego problemu oraz rodzaju zaburzenia.
Dobry logopeda powinien znać bardzo dobrze język polski zarówno w mowie jak i w piśmie. Obowiązkiem powinno być podnoszenie własnych kwalifikacji oraz doskonalenie zawodowe, tak aby móc zapewnić pacjentom usługi na najwyższym poziomie.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart