Blog

\”Święta trójca\”

… Czyli znaczenie współpracy logopedy, nauczyciela i rodzica w profilaktyce i terapii dziecka \”ryzyka dysleksji\”.

W okresie dzieciństwa istnieją duże możliwości zapobiegania powstawaniu zaburzeń mowy. Warunkiem skuteczności zabiegów profilaktycznych ważne jest, aby możliwie jak najwcześniej stwierdzić zagrożenia procesu rozwoju dziecka lub wczesnych objawów jego zaburzeń i skierowanie go na konsultację i badania diagnostyczne.

Tu też uwidacznia się bardzo ważna wręcz doniosła rola nauczyciela, który (nota bene)-mając wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej, pedagogiki i logopedii może wcześniej niż rodzice dostrzec potrzebę integracji i podjąć zabiegi profilaktyczne.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart