Blog

Współpraca logopedy z psychologiem

Dzieci, które z powodu opóźnień lub zaburzeń w rozwoju mowy trafiają pod opiekę logopedyczną i korzystają z usług logopedy, poddawane są zazwyczaj na początku i czasami w trakcie prowadzenia z nimi zajęć usprawniających rozwój mowy, badaniom psychologicznym.

Badania te mają za zadanie przekonanie nas o rzeczywistym poziomie intelektualnym dziecka oraz o tym czy istnieje jakieś poważniejsze odchylenie od normy w sferze intelektualnej, czy dziecko wreszcie pod względem psychologicznym, mimo występujących u niego zaburzeń mowy, jest dojrzałe do rozpoczęcia nauki szkolnej. Często zdarza się, że pedagodzy chcą się dowiedzieć czy występujące u dziecka trudności szkolne wynikają ze współistniejących wad mowy czy też są od nich niezależne.
 Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart