Blog

Wady i zaburzenia mowy a dysleksja

\”Nikt nie będzie się rozwijał, jeśli stawia mu się niskie wymagania\”.
Calvin Lloyd

Kiedy wiele lat temu kończyłam studia logopedyczne, zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, że będę wykonywać tak ważny, potrzebny i odpowiedzialny zawód. W ocenie społecznej za poważne i nobilitujące zawody w dalszym ciągu, szczególnie wśród starszego społeczeństwa, uchodzą zawdy ścisłe typu inżynier, prawnik, lekarz, może dlatego, iż powszechnie wiadomo czym się zajmują i mają najgłębsze korzenie.
Jednak, aby dziecko ukończyło studia wyższe i znalazło w życiu swoją drogę najpierw musi być przedszkolakiem, potem uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum itd., a więc przejść przez szereg etapów i szczebli edukacji, zaliczyć setki klasówek i sprawdzianów, zdać dziesiątki egzaminów. Jednym słowem życie to jeden wielki test. Przez tę trudną dydaktyczną drogę prowadzą go nauczyciele i pedagodzy. Czasami jednak ich działania nie wystarczą. Aby dziecko mogło rozwinąć skrzydła, ujawnić swoje potencjalne możliwości i z nich korzystać bezwarunkowo konieczna jest pomoc wielu specjalistów-terapeutów głównie psychologa, logopedy i pedagoga. \”Wykonujesz zawód potrzebny ludziom\”- powiedziała kiedyś moja koleżanka, która uczęszczała do mnie na zajęcia ze swoim synkiem. Chociaż logopedia pociągała mnie zawsze…

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart