Blog

Studium przypadku – Tymoteusz

Chłopiec urodził się w sposób naturalny o wadze 3450gr,otrzymał 10 pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny przebiegał w sposób prawidłowy – samodzielne siedzenie około 6m.ż., samodzielne chodzenie 9 m.ż.

U Tymoteusza stwierdzono dyslalię wieloraką złożoną, chłopiec nie stosuje zmiękczeń, nieprawidłowo wymawiana jest samogłoska y, co powoduje, że mowa jest mocno zniekształcona. Tymek stosuje liczne uproszczenia, opuszcza głoski i całe sylaby. U chłopca występuje obniżenie pamięci słuchowej oraz analizy i syntezy słuchowej, zaburzenie pamięci sekwencyjnej.

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest znacznie obniżona, słaba praca języka i warg.

Koncentracja i uwaga kształtują się na poziomie wieku .Chłopiec z zaangażowaniem bierze udział w zajęciach, wykazuje zainteresowanie proponowanymi zadaniami.

Chłopiec od września 2013 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiło się rozumienie mowy oraz jakość mowy czynnej. Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia. Obecnie wywołane są głoski szumiące i syczące, wykonywane są ćwiczenia mające na celu ich automatyzację.

Shopping Cart