Blog

Studium przypadku – Czesław

Chłopiec urodził się w sposób naturalny o wadze 3700gr, otrzymując 9 pkt w skali Apgar ( zasinienie). Rozwój fizyczny – samodzielne chodzenie 11 m.ż.

Po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej u Czesława stwierdzono dyslalię szeregu syczącego, rotacyzm, kappacyzm oraz gammacyzm. Zaburzony jest słuch fonematyczny. Chłopiec ma zaburzoną kinestezję artykulacyjną. Sprawność aparatu artykulacyjnego jest obniżona, brak pionizacji języka, bardzo słaba praca mięśnia okrężnego warg. Chłopiec ma problemy z celowym wykonywaniem ruchów narządów artykulacyjnych, którym towarzyszy wada zgryzu . Lateralizacja prawostronna, natomiast lateralizacja uszna lewostronna. U chłopca zdiagnozowano również zaburzoną konwergencję.

Chłopiec od marca 2014 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiło się rozumienie mowy oraz jakość mowy czynnej, wywołane i zautomatyzowane zostały głoski k,g. Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal bardzo zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia.

Rozumienie i ekspresja na poziomie wieku. Czesław z zaangażowaniem bierze udział w zajęciach, wykazuje zainteresowanie proponowanymi zadaniami. Obecnie wywołane zostały głoski szumiące, wykonywane są ćwiczenia mające na celu ich automatyzację.

Shopping Cart