Blog

Studium przypadku – Kamil

Chłopiec urodził się w sposób naturalny o wadze 3200gr, otrzymując 10pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny – samodzielne siedzenie około 7 m.ż. , samodzielne chodzenie po 13 m.ż.

U chłopca zdiagnozowane dyslalię, zniekształcane są głoski szeregu syczącego i szumiącego, nieprawidłowo realizowane jest głoska r, dodatkowo u chłopca występuje zacinanie.

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest obniżona, brak pionizacji języka (skrócone wędzidełko podjęzykowe) bardzo słaba praca mięśnia okrężnego warg. Chłopiec ma problemy z celowym wykonywaniem ruchów narządów artykulacyjnych,

Chłopiec od września 2014 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Terapia obejmuje szereg ćwiczeń oddechowych, zostały wywołane głoski syczące, wykonywane są ćwiczenia mające na celu ich automatyzację. Wskazany jest dalszy trening słuchowy i artykulacyjny, jednak jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia.

Shopping Cart