Blog

Studium przypadku – Hanna

Jak wynika z wywiadu z matką dziewczynka urodziła się przez cesarskie cięcie, dostała 8 punktów w skali APGAR. U Hanny stwierdzono dyslalię wieloraką. Dziewczynka nieprawidłowo realizuje głoski wszystkich szeregów (szumiący, syczący i ciszący) oraz głoskę r. Mowa jest mocno zniekształcona, dziewczynka mówi dość szybko, stosuje liczne uproszczenia, elizje, występuje nosowanie (częste infekcje, katary). Obniżona jest praca aparatu artykulacyjnego: języka i mięśnia okrężnego warg, podniebienia miękkiego. Buzia często otwarta.

Zaburzona jest percepcja słuchowa i słuch fonematyczny. Wskazane jest badanie słuchu fizjologicznego. Koncentracja uwagi bardzo krótka.

Z uwagi na obciążony wywiad oraz opóźnienia w rozwoju procesów poznawczych konieczne jest objęcie dziecka wielopłaszczyznową stymulacją i terapią.

Dziewczynka od listopada 2013 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedyczno-pedagogicznych prowadzonych w ramach terapii logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju. Hanna prowadzona jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiła się jakość mowy czynnej. Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal bardzo zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, jednak już jej wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia.

Głoski szumiące realizowane są w mowie spontanicznej, obecnie prowadzone są ćwiczenia mające na celu zniwelowanie seplenienia miądzyzębowego głosek syczących.

Dziewczynka z zaangażowaniem współpracuje z terapeutą.

Shopping Cart