Blog

Studium przypadku – Maciej

Chłopiec urodził się w sposób naturalny o wadze 2890gr, otrzymując 10 pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny – samodzielne chodzenie po 10 m.ż..

U chłopca zdiagnozowano dyslalię i rotacyzm

Chłopiec od września 2012 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiła się z jakość mowy czynnej. Prawidłowo są realizowane głoski szumiące i syczące, obecnie prowadzone są ćwiczenia mające na celu ich automatyzację. Chłopiec w październiku 2014 miał podcięte wędzidełko podjęzykowe, co pomogło wykonywa celowe ruchy języka, wykonywane są ćwiczenia prowadzące do prawidłowej realizacji głoski r.

Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal bardzo zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia.

Shopping Cart