Blog

Studium przypadku – Patryk

Chłopiec urodził się poprzez cesarskie cięcie o wadze 3500gr, otrzymał 10 pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny przebiegał w sposób prawidłowy – siedzenie ok. 6 m.ż., samodzielne chodzenie około 1 roku życia, oddychanie przez buzię z powodu długiego języka.

U Patryka zdiagnozowano ORM. Zdiagnozowano u chłopca również kappacyzm i gammacyzm.

Sprawność narządów artykulacyjnych jest obniżona chłopiec ma dość duży i masywny język i ma problemy z celowym wykonywaniem ruchów narządów artykulacyjnych.

Rozumienie mowy jest na poziomie wieku, ale ekspresja ukierunkowana i spontaniczna poniżej wieku, chłopiec mówi mało i niechętnie. Chłopiec jest bardzo przywiązany do matki, niechętnie nawiązywał kontakt z terapeutą, nie chciał wykonywać poleceń, reagował tylko na najciekawsze gry i zabawy.

Chłopiec od grudnia 2013 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych ( co 2 tygodnie). Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiło się rozumienie mowy oraz jakość mowy czynnej. Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia. Nadal wywoływana jest głoska k. Obecnie chłopiec chętnie wykonuje wszystkie polecenia i powierzone mu zadania.

Shopping Cart