Blog

Studium przypadku – Szymon

Chłopiec urodził się w sposób naturalny z wagą 4100 gr, dostał 10pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny przebiegał w sposób prawidłowy – samodzielne chodzenie po 1 r.ż.

U Szymona stwierdzono ORM i poważnie zaburzony słuch fonetyczny.

Chłopiec od września 2011 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

W ciągu 3 lat terapii wszystkie głoski zostały wywołane i realizowane są prawidłowo, chłopiec jest diagnozowany z powodu bardzo zaburzonego słuchu fonemowego, pojawiły się trudności szkolne, kłopoty z czytaniem i pisaniem ze słuchu jak również z zapamiętywaniem i problemy z językiem obcym.

Nadal prowadzony jest intensywny trening słuchowy jak również praca nad koncentracją i uwagą dziecka, chłopiec chętnie wykonuje wszystkie polecenia.

Shopping Cart