Blog

Studium przypadku – Michał

Chłopiec urodził się w sposób naturalny z wagą 3250gr, dostał 10pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny przebiegał w sposób prawidłowy – samodzielne chodzenie 10 m.ż.

Chłopiec od października 2013 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiło się rozumienie mowy oraz jakość mowy czynnej. Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal bardzo zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia.

Shopping Cart