Blog

Studium przypadku – Wojciech

Chłopiec urodził się w sposób naturalny z wagą 3800gr, dostał 10 pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny przebiegał w sposób prawidłowy – siedzenie 6 m-cy, chodzenie około 1 roku życia, karmiony piersią do 9 m-ca życia, natomiast butelką do 2,5 r.ż.

U Wojciecha stwierdzona dyslalię wieloraką złożoną. Nieprawidłowo realizowane są głoski szeregów syczącego i szumiącego, głoska l, r oraz głoski t, d są realizowane jako k, g.

Mowa spontaniczna jest bardzo zaburzona, chaotyczna.

Chłopiec od września 2012 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiła się jakość mowy czynnej, głoski l, r i głoski syczące są realizowane w mowie spontanicznej, natomiast nadal głoski t,d są mieszane z głoskami k,g, obecnie wywoływane są głoski szumiące. Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal bardzo zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia.

Poprawiła się również koncentracja i uwaga dziecka, chłopiec z zaangażowaniem współpracuje z terapeutą.

Shopping Cart