Blog

Studium przypadku – Fabian

Chłopiec urodził się w sposób naturalny z waga 3150 gr, otrzymał 8 pkt w skali Apgar ( zasinienie, napięcie mięśniowe), rozwój fizyczny przebiegał w sposób harmonijny – siedzenie 6m-cy, chodzenie -11 m-cy, karmiony był butelką do 2 roku życia.

U Fabiana stwierdzono ORM (opóźniony rozwój mowy). U chłopca stwierdzono brak realizacji głosek wargowo-zębowych, nieprawidłowo realizuje wszystkie szeregi (szumiący, syczący i ciszący) oraz głoski r,l,j – zastępując je i miesza, stosuje liczne uproszczenia. Dość słaba jest praca aparatu artykulacyjnego: języka i mięśnia okrężnego warg. Mowa spontaniczna jest bardzo zaburzona, chaotyczna.

Zaburzona jest percepcja słuchowa i słuch fonematyczny. Fabian ma bardzo duże trudności z analizą i syntezą sylabową i głoskową wyrazów, zaburzona jest pamięć słuchowa.

Koncentracja i uwaga kształtują się na poziomie wieku, chłopiec potrafi skupić się na zadaniu, chętnie podejmuje proponowane mu ćwiczenia.

Chłopiec od czerwca 2013 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedyczno-pedagogicznych prowadzonych w ramach terapii logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiło się rozumienie mowy oraz jakość mowy czynnej. Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal bardzo zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia.

Fabian ma świadomość prawidłowej realizacji głosek syczących i szumiących, ale w mowie spontanicznej nadal realizuje je nieprawidłowo.

Poprawiła się również koncentracja i uwaga dziecka, chłopiec z zaangażowaniem współpracuje z terapeutą.

Shopping Cart