Blog

Studium przypadku – Patryk 3

Chłopiec urodził się w sposób naturalny o wadze 3950gr, otrzymując 9 pkt w skali Apgar (zasinienie). Rozwój fizyczny – siedzenie około 6 m.ż, samodzielne chodzenie po 12 m.ż., Oddychanie podczas snu – czasami chrapie, buzia otwarta.

U Patryka stwierdzono sygmatyzm . Mowa jest zniekształcona, chłopiec nieprawidłowo realizuje głoski szumiące oraz syczące (międzyzębowo). Dość słaba jest praca aparatu artykulacyjnego: języka i mięśnia okrężnego warg. Chłopiec wypowiada się krótkimi zdaniami, występują jeszcze agramatyzmy. Mowa opowieściowa chaotyczna.

Zaburzona jest percepcja słuchowa i słuch fonematyczny. Patryk ma bardzo duże trudności z analizą i syntezą sylabową i głoskową wyrazów, zaburzona jest pamięć słuchowa.

Koncentracja i uwaga kształtują się na poziomie wieku, chłopiec potrafi skupić się na zadaniu, chętnie podejmuje proponowane mu ćwiczenia.

Chłopiec od marca 2012 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiła się jakość mowy czynnej. Wskazany jest dalszy trening słuchowy i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia. Obecnie wykonywany jest trening w obrębie kinestezji artykulacyjnej, prowadzone są ćwiczenia nad słownikiem czynnym chłopca.

Shopping Cart