Blog

Studium przypadku – Oskar

U Oskara stwierdzono ORM (opóźniony rozwój mowy). Mowa jest mocno zniekształcona, chłopiec mówi bardzo mało i bardzo niewyraźnie. Bardzo słaba jest praca aparatu artykulacyjnego: języka i mięśnia okrężnego warg, występuje ślinienie, wskazane codzienne masaże logopedyczne.

Koncentracja i uwaga są zaburzone, chłopiec krótko potrafi skupić się na zadaniu, niechętnie podejmuje proponowane mu ćwiczenia. Jest bardzo nieśmiały, potrzebuje obecności bliskiej osoby na zajęciach.

Chłopiec od maja 2013 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiło się rozumienie mowy oraz jakość mowy czynnej. Wskazany jest intensywny trening słuchowy i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia. U chłopca wywoływane są głoski k i g.

Shopping Cart