Blog

Studium przypadku – Karen

Dziewczynka urodziła się poprzez cesarskie cięcie o wadze 3630gr, otrzymując 10 pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny przebiegał w sposób prawidłowy – samodzielne chodzenie około 12 m.ż..

U Karen zdiagnozowano zaburzenia w obrębie kinestezji artykulacyjnej i nieprawidłową realizację głoski r.

Dziewczynka od marca 2014 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Karen prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii zniwelowano zaburzenia w obrębie kinestezji artykulacyjnej, obecnie wywoływana jest głoska r.

Shopping Cart