Blog

Studium przypadku – Oliwier

U chłopca stwierdza się zaburzenia w rozwoju funkcji psychomotorycznych.

Aktualnie u chłopca występuje opóźnienie rozwoju ruchowego w zakresie motoryki małej i dużej. Chłopiec zadania manualne, grafomotoryczne wykonuje bardzo szybko i niedbale. Obserwuje się zły kierunek kreślenia koła, linii, krzyżyka.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa kształtuje się poniżej norm wiekowych. Orientacja przestrzenna bardzo poważnie zaburzona, jak również wskazywanie prawej i lewej strony. Występuje zaburzenie percepcji wzrokowej w tym analizy i syntezy wzrokowej. Chłopiec ma problemy z identyfikacją obrazków tematycznych oraz dokonywaniem analizy i syntezy wzrokowej na materiale literopodobnym. Percepcja słuchowa poniżej normy wiekowej.

Oliwier zdecydowanie bardziej przykłada się do zadań, dzięki czemu ćwiczenia wykonywane przez chłopca są bardziej dokładne. Ćwiczenia grafomotoryczne poprawiły zły kierunek kreślenia koła, linii i krzyżyka. Ćwiczenia usprawniające pamięć.

Shopping Cart