Blog

Studium przypadku – Oliwia

u dziewczynki występuje opóźnienie rozwoju ruchowego w zakresie motoryki dużej i małej. Oliwia miała problemy z ubraniem lali i zapięciem zamka błyskawicznego oraz wykonywaniem ruchów naprzemiennych. Oliwia ma nieprawidłowy chwyt przyborów do pisania i rysowania oraz z odwzorowywaniem figur geometrycznych.

Dziewczynka nie potrafi posługiwać się nożyczkami. U dziewczynki występują problemy z percepcją wzrokową. Ma trudności z analizą i syntezą wzrokową, identyfikowaniem obrazków tematycznych. Lateralizacja- dominuje lewa ręka, lewe oko przy dominacji prawej nogi. Percepcja słuchowa również poniżej normy wiekowej.

U Oliwi ćwiczenia grafomotoryczne przyniosły poprawę, dziewczynka poprawiła chwyt przez co pisanie nie sprawia jej problemów, sprawnie posługuje się nożyczkami. Ćwiczenia na percepcje wzrokowa oraz słuchową: różnicowanie głosek w wygłosie, nagłosie i śródgłosie, różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, różnicowanie spółgłosek miękkich , ustalanie kolejności i ilości głosek w wyrazach, znacząco przyniosły poprawę. Identyfikacja obrazów tematycznych tez nie sprawiają dziewczynce problemów

Shopping Cart