Blog

Studium przypadku – Antonina

U dziewczynki występują zaburzenia psychomotoryczne. Zaburzona motoryka mała i duża. Przede wszystkim u Antoniny obserwuje się problemy z percepcją wzrokową w tym z analizą i syntezą wzrokową. Dziewczynka nie potrafi prawidłowo identyfikować obrazków tematycznych oraz atematycznych. Ponadto Antonina ma poważnie zaburzoną orientację przestrzenną oraz problemy ze wskazywaniem prawej i lewej strony.

Zadania, które wymagały dłuższego skupienia uwagi były dla dziewczynki bardzo problematyczne. Percepcja słuchowa i pamięć słuchowa, analiza i synteza słuchowa są poniżej norm wiekowych. Zadania lewopółkulowe stanowią dla Antoniny poważny problem.

U Antoniny nastąpiła duża poprawa, dziewczynka coraz lepiej radzi sobie z orientacja przestrzenną i zadaniami lewopółkulowimi. Identyfikacja obrazów tematycznych również nie stanowi problemu. ćwiczenie usprawniające percepcję słuchową: różnicowanie głosek w wygłosie, nagłosie i śródgłosie, różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych, różnicowanie spółgłosek miękkich, ustalanie kolejności i ilości głosek w wyrazach, przyniosły dużą poprawę

Shopping Cart