Blog

Studium przypadku – Maciej 3

Aktualnie u chłopca występuje opóźnienie rozwoju ruchowego w zakresie motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo- ruchowej. Maciej miał problemy z wykonywaniem ruchów naprzemiennych, ubieraniem się i zasunięciem zamka błyskawicznego. Duży problem stanowiło dla chłopca odwzorowywanie figur geometrycznych.

U Macieja obserwuje się nieprawidłowy chwyt przyborów do pisania i rysowania. Chłopiec wymaga pomocy przy posługiwaniu się nożyczkami. U chłopca występują problemy z percepcją wzrokową w tym z analizą i syntezą wzrokową oraz identyfikowaniem obrazków tematycznych. Lateralizacja skrzyżowana- prawa ręka przy dominacji lewego oka. Percepcja słuchowa również poniżej normy wiekowej. Wszystkie zadania chłopiec wykonywał bardzo szybko, przez co niedokładnie.

Motoryka mała oraz duża znacznie się poprawiła. Maciek coraz lepiej radzi sobie z przyborami do pisania i wycinania. Cwiczenia usprawniające analizy i syntezy słuchowej, ćwiczenia wrażliwości słuchowej:wskazywanie źródła dźwięku, rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, odtwarzanie sekwencji dźwięków, przyniosły znaczne efekty. Percepcja wzrokowa również uległa poprawie

Shopping Cart