Blog

Studium przypadku – Ewa

U Ewy stwierdzono kappacyzm i gammacyzm oraz sygmatyzm. Mowa jest zniekształcona, nieprawidłowo realizuje głoski I i II szeregu (syczący i szumiący) oraz nieprawidłowo realizowana jest głoska r. Dość słaba jest praca aparatu artykulacyjnego: języka i mięśnia okrężnego warg. Tempo mowy wolne.

Zaburzona jest percepcja słuchowa i słuch fonematyczny. Ewa ma bardzo duże trudności z analizą i syntezą sylabową i głoskową wyrazów, zaburzona jest pamięć słuchowa.

Koncentracja i uwaga kształtują się na poziomie wieku, dziewczyna potrafi skupić się na zadaniu, chętnie podejmuje proponowane jej ćwiczenia.

Dziewczynka od września 2013 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Ewa prowadzona jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii uzyskano znakomite efekty, Ewa prawidłowo realizuje wszystkie dotychczas zniekształcane głoski, obecnie terapia skupia się na wywołaniu głoski r.

Shopping Cart