Blog

Studium przypadku – Patryk 2

Chłopiec urodził się w sposób naturalny z wagą 3300gr, dostał 10 pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny przebiegał w sposób prawidłowy – siedzenie 7 m-cy, samodzielne chodzenie około 13 m.ż.

U Patryka stwierdzono sygmatyzm, chłopiec miał ponad roczną przerwę w terapii, ponownie zaczął uczęszczać, gdy pojawiły się problemy w szkole.

Chłopiec od września 2009 r. bierze udział w zajęciach logopedycznych (z ponad roczną przerwą). Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiła się jakość mowy czynnej. Wszystkie głoski realizowane są prawidłowo. Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal bardzo zaburzony jest słuch fonemowy).

Shopping Cart