Blog

Studium przypadku – Kacper

Chłopiec urodził się poprzez cesarskie cięcie o wadze2800gr, otrzymując 10pkt w skali Apgar. Rozwój fizyczny – siedzenie opóźnione około 9 m.ż, samodzielne chodzenie po 15 m.ż., Kacper nie zna kolorów, rozpoznano dyslalię wieloraką złożoną.

Aktualnie u chłopca występuje opóźnienie rozwoju ruchowego w zakresie motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest obniżona tj: brak pionizacji języka, praca mięśnia okrężnego warg jest zaburzona. Chłopiec jest bardzo nieśmiały, często na zadawane mu pytania odpowiedź brzmi „nie wiem”, nie podejmuje prób rozwiązania zadania, które sprawia mu trudność.

Chłopiec od października 2014 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL.

Terapia obejmuje intensywny trening słuchowy i artykulacyjny.

Shopping Cart