Blog

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim w młodszych klasach

Cele:

 • Usprawnienie ruchowe i psychoruchowe w zakresie motoryki dużej i małej, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności manualnej i grafomotorycznej,
 • Rozwijanie funkcji poznawczych, w tym analizy i syntezy wzrokowej oraz percepcji słuchowej,
 • Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej

Pomoce:

Nawlekaj nie czekaj Alexander
Mozaika i układanka w pudełku Alexander
Memo dotykowe prod. Goki

Szlaczki – Album rysunków. Pomoc do ćwiczenia na bazie teorii z programu Gimnastyki Mózgu® Paula i Gail Dennison w rysowaniu z użyciem prawej i lewej ręki wyd. Centrum Edukacji „Rozwój”

Małymi kroczkami – ćwiczenia grafomotoryczne autor Monika Kraszewska
Metody: praca indywidualna

Przebieg zajęć:

 • Zabawa ruchowa związana ze schematem ciała.
  Wprowadzenie ruchów naprzemiennych w obrębie własnego ciała. Dziecko wykonuje polecenia:
  Prawa ręka dotyka lewego kolana, a lewa prawego.
  Lewa ręka chwyta prawe ucho, a prawa ręka lewe.
  Prawa ręka zasłania lewe oko, a lewa prawe.
  Prawa ręka chwyta nos.
  Obie ręce chwytają nos.

Jeżeli dziecko ma problemy z różnicowaniem stron ciała, terapeuta wskazuje mu prawą lub lewą stronę.

 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji i pamięci słuchowej z wykorzystaniem gry Nawlekaj nie czekaj.
  Dziecko na polecenie terapeuty nawleka kolorowe korale na sznurek, najpierw po dwa potem więcej, w zależności ile elementów dziecko jest w stanie równocześnie zapamiętać.
 • Mozaika i układanka w pudełku – wpinanie różnokolorowych drobnych elementów do ażurowej tablicy.
  Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu, ćwiczenia manipulacyjne, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej
  Najpierw dziecko patrząc, odtwarza sekwencję kolorowych el. ułożonych przez terapeutę (Ułóż tak samo.)
  Następnie stara się zapamiętać kolejność kolorów i odtworzyć daną sekwencję z pamięci.
 • Memo dotykowe – różnicowanie przy pomocy dotyku i dopasowywanie par klocków o podobnej fakturze, najpierw z odsłoniętymi, potem z zasłoniętymi oczami.
 • Rysowanie szlaczków Dennisona. Ćwiczenie to ma za zadanie rozwijać: koordynację ręka – oko, umiejętność przekraczania kinestetycznej linii środka, orientację przestrzenną, umiejętność pisania.

Dziecko powinno odwzorowywać zadany kształt na kilka sposobów:

 1. Prawą ręką od lewej strony do prawej, następnie to samo lewą rękę, a na koniec obydwoma rączkami razem.
 2. Powtarzamy rysowanie prawą, lewą i obydwoma rękoma od prawej strony do lewej.

Dobrze jest zacząć rysowanie od dominującej ręki, nie zapominając, że nie dominującą ręka obowiązkowo bierze udział w ćwiczeniu.

 • Właściwe ćwiczenia grafomotoryczne np. zestaw kart pracy dla uczniów nauczania początkowego Małymi kroczkami – ćwiczenia grafomotoryczne.
  Zadania mają na celu rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie motoryki
Shopping Cart