Blog

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( CAPD)

Definicji podaje, iż centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego to niemożność pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994). Można to zdefiniować również jako problemy ze słyszeniem części dźwięków mimo prawidłowego słuchu, spowodowane przez uszkodzenie centralnej – nerwowej – części układu słuchowego. Dotyczą trudności w przetwarzaniu dźwięku na poziomie centralnym (zaburzona jest praca zmysłu słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego przy prawidłowym słyszeniu).

Zaburzone jest więc – jak zresztą podpowiada nazwa zaburzeń – przetwarzanie bodźców słuchowych a nie samo słyszenie.

Szacuje się, że co najmniej połowa dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania ma problemy z przetwarzaniem słuchowym typu centralnego. W Polsce Centralne Zaburzania Przetwarzanie Słuchowego występuje u 5 – 7% dzieci w wieku 7 – 14 lat.

Diagnozując dziecko z deficytami i zaburzonym pracą centralnego układu nerwowego obserwujemy:

 • kłopoty z koncentracją uwagi,
 • problemy ze skupieniem się na głosie nauczyciela,
 • często pismo o charakterze dysgraficznym,
 • trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w sylaby a później w wyrazy,
 • trudności z dobrym słyszeniem w szumie tak powszechnych na korytarzach szkolnych oraz nadwrażliwość na dźwięki,
 • mylenie podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d, głosek dźwięcznych z bezdźwięcznymi,błędy ortograficzne typu słuchowego oraz trudności w nauce języków obcych.
 • brak umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
 • konieczność kilkakrotnego powtarzania poleceń,
 • często opóźniony rozwój mowy.
 • ograniczone rozumienie mowy, gdy nie jest kierowana bezpośrednio wprost do odbiorcy i/lub częste nieprawidłowe zrozumienie pytań i poleceń, szczególnie, gdy są długie i skomplikowane.
 • zaburzenie intonacja (mowa monotonna, cicha, albo odwrotnie bardzo szybka i zbyt głośna).
 • „skołowanie” po przebywaniu w głośnym środowisku.
 • częste bóle głowy.
 • zaburzoną koncentrację i krótką zdolność utrzymywania uwagi.
 • osłabienie pamięci słuchowej (tj. trudności z zapamiętaniem i/lub powtórzeniem usłyszanej informacji), trudności z uczeniem się na pamięć i zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (na przykład nazw dni tygodnia, miesięcy czy tabliczki mnożenia).
 • nadmierna potrzeba hałasowania.

Do bardzo częstych czynników, które mogą przyczyniać się do wystąpienia Centralnego Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego należą:

 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu
 • częste zapalenia ucha środkowego,
 • genetyczne dyspozycje – dysleksja,

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach, to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania. .

Rozwijanie umiejętności słuchowych dziecka

Obecnie w Polsce dysponujemy wieloma możliwościami oddziaływań terapeutycznych, które sprzyjają rozwijaniu umiejętności słuchowych dziecka. Należą do nich:

 • metoda Tomatisa,
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu K. Johansena IAS,
 • Auricula TM,
 • metoda Samonas wg. Ingo Steinbacha,
 • Listening Fitness wg. Paula Madaule,
 • Trening Integracji Słuchowej (Auditory Integration Tre­ning – AIT) wg. Guya Berarda.,
 • terapeutyczne słuchanie,
 • Fast For Word,
 • metoda Warnkego,
 • Interaktywny Metronom,
 • logopedyczne, pedagogiczne treningi słuchowe.

 

Bibliografia:

 • Keith R.W.: Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego. Otolaryngologia, 2004; 3(1): 7–14 Senderski A.: Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarza­nia słuchowego. Algorytm postępowania diagnostycznego, ma­teriały Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 2002
Shopping Cart