Blog

Rozpoznanie wady słuchu u dziecka

Słuch jest dla człowieka bardzo ważnym zmysłem. Dzięki niemu możemy uzyskać informację o zagrażającym nam niebezpieczeństwie, o wydarzeniach dziejących się obok nas. Prawidłowe słyszenie jest również warunkiem opanowania mowy. Wada słuchu utrudnia odbiór mowy otoczenia, a w skrajnych przypadkach – wręcz go uniemożliwia. Ponadto zaburzenie słuchu wpływa nie tylko na kształtowanie się mowy, lecz na cały rozwój człowieka.

Rozwój analizatora słuchu rozpoczyna się w dwunastym tygodniu ciąży i trwa do około dziesiątego roku życia. Istnieje cała seria wskaźników świadczących o słyszeniu przez płód. Zarejestrowano reakcje ruchowe na bodźce akustyczne już w 24 tygodniu życia płodowego oraz reakcje układu krążenia od 26 tygodnia ciąży.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart