Blog

Usprawnianie mowy dziecka z porażeniem mózgowym. Wskazówki z praktyki logopedycznej

R. Michałowicz stoi na stanowisku, że pod pojęciem MPDZ należy rozumieć „powstałe w czasie ciąży, porodu lub w okresie około porodowym nie postępujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju OUN, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodkowego nerwu ruchowego”. MPDZ nie stanowi odrębnej jednostki chorobowej, a jest ono różnorodnym etiologicznie zespołem objawów chorobowych. Wczesnymi objawami są zaburzenia rozwoju psychoruchowego, które często są trudne do uchwycenia. Pełny zespół symptomów wykształca się dopiero w pierwszych latach życia, co ma związek z niedojrzałością układu nerwowego w okresie niemowlęctwa.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart