Blog

Rola prawidłowego oddychania dla psychoruchowego rozwoju dziecka i jego wymowy

Napisała:

Ilona Zacharska – oligofrenologopeda, od 1992r. pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo na Górnym Śląsku.

Układ oddechowy i jego funkcje w procesie mowy

Czynność mówienia uzależniona jest przede wszystkim od oddychania , w którym to akcie wyróżniamy fazę wdechu i wydechu. Niezbędnym warunkiem prawidłowej czynności oddechowej jest drożność i czystość dróg oddechowych , a przede wszystkim nosa. W czynności oddechowej biorą udział, współdziałając ze sobą: przepona brzuszna, płuca oraz mięśnie brzuszne i międzyżebrowe. Przy wdechu przepona obniża się i zwiększa się objętość klatki piersiowej. Przy wydechu przepona unosi się do góry, a żebra opadają (klatka piersiowa zmniejsza swa objętość).

Można wyróżnić trzy sposoby (typy) oddychania:

  • szczytowy (lekkie unoszenie obojczyków i górnych żeber);
  • piersiowy (rozsuwanie na boki żeber w środkowej części klatki piersiowej);
  • przeponowy (silny udział przepony zwanej też diafragmą, będącej obszernym mięśniem położonym pomiędzy jamą brzuszną i klatką piersiową. Przepona opada ku dołowi podczas wdechu, a unosi się ku górze przy wydechu);

Częściej jednak stosuje się podział na dwa typy oddychania:

  • obojczykowo-żebrowy;
  • żebrowo-brzuszno-przeponowy zwany też żebrowo-brzusznym;

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart