Blog

Praktyczny przewodnik logopedyczny P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne

Praktyczny przewodnik logopedyczny P.W.D. Apex Centrum Logopedyczne, czyli co trzeba wiedzieć o diagnozie i terapii logopedycznej.

1. Kto to jest Logopeda?

Logopeda jest specjalistą, który może:

 • Nauczyć Twoje dziecko prawidłowo wymawiać wszystkie głoski języka polskiego.
 • Nauczyć je prawidłowo połykać.
 • Nauczyć je prawidłowo i wydajnie oddychać.
 • Pomóc mu „pozbyć się jąkania” (niepłynności mówienia).
 • Nauczyć je jak dbać o swój głos.
 • Pomóc mu w nauce czytania i pisania, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Nauczyć je różnicować głoski do siebiepodobne.
 • Prowadzić zajęcia z zakresu profilaktyki i terapii dysleksji słuchowej, wzrokowej, mieszanej.

2.Jaką jeszcze pomoc można uzyskać w prawdziwej poradni logopedycznej.

 • Rzetelną diagnozę całościową (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną) pod kątem rodzaju i rozległości deficytów rozwojowych (dojrzałość szkolna – pospieszenie i odroczenie obowiązku szkolnego), dysleksja.
 • Zajęcia grupowe usprawniające:
 • wymowę
 • koncentrację uwagi
 • grafomotorykę (sprawność ręki)
 • zapamiętywanie
 • integrację percepcyjno-motoryczną
 • Zajęcia z zakresu technik szybkiego i efektywnego uczenia się w oparciu o najnowsze osiągnięcia i odkrycia naukowe.
 • Zajęcia z zakresu logopedii artystycznej (dla przyszłych aktorów, dziennikarzy, księży, polityków)
 • Turnusy logopedyczno – pedagogiczne dla dzieci dyslektycznych (i nie tylko)

3. Nie musisz się martwić, jeśli Twoje dziecko:

 • Gaworzy w wieku około 6 miesięcy
 • Siedzi samodzielnie bez podparcia około 7 miesiąca życia
 • Wymawia pierwsze słowa około pierwszego roku życia
 • Około dziewiątego miesiąca życia zaczyna raczkować
 • Chodzi samodzielnie około 12 miesiąca życia
 • Próbuje posługiwać się zdaniami prostymi ok. 2 roku życia
 • Potrafi posługiwać się zdaniami złożonymi w wieku 3 lat
 • Tworzy kilkuzdaniową wypowiedź w wieku ok. 3,5- 4 roku życia
 • Zamiast głoski „r” do 5 roku życia wymawia „l”
 • Zamiast głosek sz, ż, cz, dż do 5 roku życia wymawia s, z, c, dz
 • W wieku 6 lat wymawia prawidłowo wszystkie głoski języka polskiego

4. Przyczyny problemów z wymową

 • Zbyt długie karmienie butelką
 • Zbyt długie ssanie smoczka
 • Ssanie kciuka
 • Dłużej utrzymujący się katar
 • Przerośnięty trzeci migdał
 • Problemy z przerośniętymi migdałkami podniebiennymi
 • Infantylny sposób połykania
 • Wada zgryzu
 • Zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe lub wędzidełka wargowe
 • Wczesna próchnica zębów mlecznych
 • Rozszczep podniebienia lub /i warg
 • Nieprawidłowe oddychanie
 • Niedosłuch
 • Dostarczanie nieprawidłowych wzorców wymowy (mówienie zdziecinniałe do dziecka)

5. Czego możesz się spodziewać podczas wizyty u Logopedy?

 • Sprawdzenia budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, język, podniebienie)
 • Badania sposobu połykania
 • Pytań dotyczących: rozwoju mowy dziecka, rozwoju psychomotorycznego, przebiegu ciąży i porodu
 • Zbadania sposobu realizacji wszystkich głosek języka polskiego
 • Zbadania słownictwa dziecka, sposobu jego wypowiadania się
 • Badania pomięci słuchowej dziecka
 • Badania analizy i syntezy słuchowej, pisania i czytania u dzieci siedmioletnich i starszych
 • Sprawdzenia sposobu oddychania, tempa mówienia, rodzaju fonacji

PRZYGOTUJ SIĘ DO DIAGNOZY! WEŹ ZE SOBĄ KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA DZIECKA!

6. Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

 • Od rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy
 • Od sprawności umysłowej dziecka
 • Od sprawności aparatu artykulacyjnego
 • Od prawidłowej kompleksowej djagnozy
 • Od systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczeń z dzieckiem w domu
 • Od wczesnego rozpoczęcia terapii
 • Od aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii
 • Od porozumienia terapeuty z rodzicem
 • Od kompetencji Logopedy

7. Od czego zależy czas trwania leczenia logopedycznego?

 • Od rodzaju zaburzenia
 • Od rozległości deficytów
 • Od wieku dziecka, w którym zgłoszono je na terapię
 • Od współpracy terapeuty z rodzicami
 • Od systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem

8. Kto wspomaga logopedę w jego pracy

 • Psycholog- określa poziom rozwoju wszystkich funkcji poznawczych i rozległości ewentualnych deficytów
 • Ortodonta- zbada budowę zgryzu i ustali program ewentualnego leczenia (aparat ortodontyczny, ćwiczenia, zabiegi)
 • Laryngolog- zbada budowę jamy ustnej, nosowej, pomoże usunąć przyczyny problemów z oddychaniem (trzeci migdał, skrzywiona przegroda, katar, polipy), podetnie skrócone wędzidełko, zbada słuch
 • Foniatra- zdiagnozuje ewentualne problemy z głosem i ustali rodzaj leczenia
 • Pedagog- bada poziom umiejętności szkolnych dziecka: pisania (ortografia), czytania, rozumienia przeczytanych treści oraz podejmie pracę w celu wyrównania deficytów w zakresie wyżej wymienionych umiejętności
 • Pediatra- służy rodzicowi pomocą, w dotarciu do wszystkich w/w specjalistów

9. Etapy terapii logopedycznej.

I. Wstępna stymulacja logopedyczna dla dzieci od około 3 roku życia w trakcie, której:

 • Usprawniamy słuch awerbalny i werbalny
 • Wzbogacamy słownictwo
 • Doskonalimy orientację przestrzenną
 • Ćwiczymy grafomotorykę
 • Doskonalimy koncentrację uwagi
 • Ćwiczymy koordynację wzrokowo- ruchową- słuchową (integracja percepcyjno-motoryczna)
 • Prowadzimy zajęcia oddechowe i usprawniające aparat artykulacyjny w formie zabawy
 • Przygotowujemy dziecko do właściwej terapii logopedycznej pod względem motywacyjnym, emocjonalnym i poznawczym

II Właściwa terapia logopedyczna, oparta na metodzie ruchów artykulacyjnych z wykorzystaniem układanki fonetycznej \”Układamy wzorce wymowy\”, w trakcie, której:

 • Usprawniamy aparat artykulacyjny pod kątem przygotowania do wywołania zaburzonych głosek
 • W dalszym ciągu uczymy dziecko prawidłowego i efektywnego oddychania
 • Korygujemy wadliwie wymawiane głoski i inne zaburzenia mowy (jąkanie, nosowanie, dysartria)
 • Utrwalamy prawidłową wymowę wywołanych głosek w logotomach, grupach spółgłoskowych, wyrazach, zestawach wyrazowych, zdaniach, dłuższych tekstach, artykulacji samodzielnej i spontanicznej
 • Usprawniamy słuch fonematyczny (różnicowanie głosek podobnych)
 • Usprawniamy pamięć słuchową, sekwencyjną, analizę i syntezę słuchową
 • Usprawniamy kinestezję artykulacyjną

10. Etapy korekcji wad wymowy.

 • Ćwiczenia przygotowawcze w formie zabawy
 • Wywołanie prawidłowej głoski
 • Utrwalenie prawidłowej wymowy głoski w logotomach i grupach spółgłoskowych
 • Utrwalenie prawidłowej wymowy danej głoski w wyrazach (w nagłosie, w śródgłosie, wygłosie)
 • Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski w zestawach wyrazowych, wyrażeniach dwuwyrazowych
 • Prawidłowa wymowa danej głoski w zdaniach (krótszych potem dłuższych)
 • Prawidłowa wymowa głoski w wierszykach, krótkich tekstach czytanych i mówionych z pamięci w gabinecie logopedycznym
 • Prawidłowa wymowa danej głoski w każdej sytuacji życia codziennego

 

11. Co możesz zrobić dla swojego nienarodzonego jeszcze dziecka?

 • Przed zajściem w ciążę zaszczep się przeciwko groźnym dla płodu chorobom zakaźnym (różyczka, grypa, taksoplazmoza)
 • Dbać o prawidłowy przebieg ciąży (nie palić papierosów nie pić alkoholu, nie stosować innych używek)
 • Unikaj stresów
 • Odwiedzaj systematycznie lekarza ginekologa
 • Wykonuj wszystkie niezbędne badania prenatalne (kontroluj swoje ciśnienie i poziom cukru)
 • Uprawiaj dozwolone sporty
 • Odżywiaj się prawidłowo
 • Jak najczęściej mów do dziecka, głaszcz je, okazuj mu dużo czułości, słuchaj z nim muzyki i śmiej się do niego (po prostu stymuluj jego rozwój jeszcze w łonie)

12. Co możesz zrobić dla dziecka, które jest już na świecie?

 • Uważnie obserwuj jego rozwój
 • Stosuj się do poleceń lekarzy
 • Nie lekceważ żadnych symptomów chorobowych
 • Dużo czytaj i rozmawiaj ze specjalistami na temat rozwoju dziecka, głównie z psychologiem i logopedą
 • Zapewnij mu warunki do prawidłowego rozwoju, wzrostu, nauki
 • W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości udaj się natychmiast do specjalisty

MAMO TATO, CO MOŻECIE MI DAĆ?

 • Wiarę we własne siły
 • Przekonanie, że bez względu na trudności poradzę sobie w życiu

ZADBAJCIE O MNIE, BO SAMO JESZCZE NIE POTRAFIĘ!!!

13. Najczęściej spotykane problemy z mową:

 • Dyslalia: to różnego rodzaju zaburzenia artykulacji spowodowane najrozmaitszymi czynnikami. Polega na nieprawidłowym wymawianiu jednej, kilku lub kilkunastu głosek. Najczęściej zniekształcane głoski: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż, r, l
 • Jąkanie: zaburzenia płynności mowy
 • ORM- opóźniony rozwój mowy: gdy mowa dziecka wykształca się później niż u rówieśników
 • Nosowanie: gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte), gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte)
 • Mowa bezdźwięczna: polega na nie wymawianiu głosek dźwięcznych i zastępowanie ich głoskami bezdźwięcznymi, na przykład zamiast dźwięcznej B wymawia bezdźwięczną P
 • Dysartria: zespół zaburzeń oddechowo- fonacyjno- artykulacyjnych na skutek uszkodzenia aparatu wykonawczego- najczęściej towarzyszy MPD (mózgowe porażenie dziecięce)

14. Jak możesz dbać o głos Twojego dziecka?

 • Nie pozwól mu pić gazowanych napojów
 • Nie pozwól dziecku przekrzykiwać nikogo
 • Nie pozwól mu szeptać za często
 • Zawsze wylecz do końca każdą infekcję gardła Twojego dziecka
 • Nie pozwalaj mu oddychać ustami podczas mroźnego dnia
 • Nie podawaj mu lodowatych napojów w upalny dzień

15.Podstawowy podział 45 głosek języka polskiego istotny dla diagnozy i terapii

 • głoski nosowe (powietrze przepływa jamą nosową i ustną) – m, n, m’,n’ą, ę
 • głoski ustne (powietrze przepływa tylko jamą ustną) – a, o, u, e, y, i, r, l, ł, j, p, t, k, f, h, b, d, w, g, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż, p’, b’, w’, f’, k’, g’
 • głoski dźwięczne (przy ich artykulacji pracują wiązadła głosowe) – b, bi, d, g, gi, ż, dż, ź, dź
 • głoski bezdźwięczne (przy ich artykulacji nie pracują wiązadła głosowe) – p, pi, t, k, ki, sz, cz, ś, ć
 • głoski twarde – p, b, m, n, f, w, k, g, h, l,
 • głoski miękkie – pi, bi, mi, ni, fi, wi, ki, gi, hi, li
 • głoski szczelinowe – s, z, sz, ż, ś, ź
 • głoski zwarto-szczelinowe – c, dz, cz, dż, ć, dź
 • głoski sonorne – r, l, ł, m, n
 • głoski dentalizowane 3 szeregów :
 • szumiące – sz, ż , cz, dż
 • syczące – s, z, c, dz
 • ciszące – ś, ź,ć,dź
Shopping Cart