Blog

Konspekt ćwiczeń psychologicznych dla dzieci z problemami koncentracji uwagi

Należy pamiętać, że dziecko 2-3 letnie może skoncentrować uwagę na 5-10 min.; dziecko 5-6 letnie – 15-20 min.; dziecko 7-8 letnie – 25-30 min.

W przypadku trudności w koncentracji uwagi ważne jest, żeby dziecko kończyło napoczętą działalność, czasem może to być z pomocą rodziców.
Utrzymywaniu długotrwałego skupienia sprzyjają:

  • pozytywne nastawienie – budowane może być przez autosugestie lub sugestie podawane przez osoby znaczące, np.:

Mam/masz wiele mocnych stron
Jestem/jesteś w porządku
Moje/Twoje osiągnięcia i cele są dla mnie/ciebie wartością
To, czego się uczę/uczysz, może mi się kiedyś przydać
Chwilowe trudności nie odbierają mi/tobie szans na przyszły sukces

  • właściwa organizacja pracy

powinno się przeplatać zadania z różnych przedmiotów
podczas odrabiania lekcji na biurku powinny być tylko te przedmioty, które są potrzebne do danej lekcji
wykształcenie nawyku koncentracji:
ustal stałe godziny pracy umysłowej i przestrzegaj ich
planując regularne godziny pracy, nie wchodź w kolizję ze zdrowym rozsądkiem
po określonym czasie intensywnej pracy – przerwa spędzona przyjemnie

  • właściwa ergonomia miejsca pracy – czego potrzebuje dziecko:

dobrze przewietrzony pokój
wygodne ubranie
nie może przeszkadzać młodsze, czy starsze rodzeństwo
bezwzględnie wyłączone radio, telewizor, komputer
opanowanie hałasów domowych na tyle, na ile jest to możliwe

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart