Blog

Odpowiedzialność logopedy za efekty terapii

Grupa zawodów terapeutycznych, do których należy zawód logopedy, to coś więcej niż praca zawodowa, to również życiowe powołanie, któremu musi  towarzyszyć pasja i charyzma. Tylko wtedy można pracować naprawdę, zamieniając każdą chwilę spędzoną z dzieckiem w twórcze działanie na rzecz  jego kształtowania i  rozwoju.

Ostatnio zawód logopedy staje się coraz bardziej popularny. Oprócz tradycyjnych miejsc, gdzie dotychczas byli zatrudniani logopedzi czyli głównie szpitali, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków szkolno- wychowawczych i zakładów opieki zdrowotnej, coraz częściej logopedzi są mile widziani w przedszkolach i szkołach podstawowych. Z rosnącą popularnością zawodu  nie idzie jednak w parze jego nadrzędne przesłanie – odpowiedzialność za losy dziecka objętego terapią.  Powodów takiego stanu rzeczy  jest wiele. Przede wszystkim logopedzi zatrudnieni w przedszkolach i szkołach mają dość trudne zadanie jeśli chodzi o nawiązanie faktycznej współpracy  z rodzicami dziecka objętego terapią w celu jego właściwej i systematycznej rehabilitacji.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart