Blog

Przyswajać wiedzę całym mózgiem

Wiele dzieci mających trudności w nauce szkolnej, u których nie stwierdzono uszkodzenia centralnego układu nerwowego reaguje na zasadzie \”wyłączania\” mechanizmu integracji mózgu. Nadmiernie aktywizują jedną jego część, w wyniku czego pozostałe struktury nie biorą odpowiednio czynnego udziału w czynności pisania, czytania czy np. w rozwiązywaniu zadań.
Proponowane ćwiczenia gimnastyczne mają spowodować zwiększenie płynności pobudzeń, a co za tym idzie, ucznie się całym mózgiem oraz zależnie od wykonywanej czynności lub zaistniałej sytuacji, aktywizować odpowiednie struktury centralnego układu nerwowego.
\”Gimnastyka mózgu\” to najnowsza metoda ćwiczeń ruchowych integrujących obie półkule mózgowe. \”Gimnastyka mózgu\” ułatwia czytanie, pisanie, poprawia samoświadomość – czyli nasze wewnętrzne słoneczko, równowagę osobistą oraz umiejętność uczenia się.

INDEKS ĆWICZEŃ STOSOWANYCH W ZALEŻNOŚCI OD CZYNNOŚCI

CZYTANIE
  • głośne czytanie
  • płynne czytanie
  • punkty na myślenie
  • leniwe ósemki
  • oddychanie brzuszkiem
  • krążenie szyją
Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart