Blog

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych

Diagnoza specjalistyczna : Zespół Downa, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
Wiek: 12 lat

Zalecenia:

  • usprawniać grafomotorykę
  • konieczna dalsza terapia logopedyczna
  • rozwijać procesy myślowe, spostrzeganie poprzez wielozmysłowe poznawanie zjawisk i rzeczy…
Artykuł płatny
Shopping Cart