Blog

Opóźnienie rozwoju mowy

Opóźnienie rozwoju mowy oznacza, „iż poszczególne etapy rozwoju mowy pojawiają się z opóźnieniem w stosunku do wieku umysłowego dziecka. Ponadto tempo progresywnych zmian, jakie dokonują się w sferze rozwoju dziecka, jest zwolnione.”[1]

Literatura foniatryczna wyróżnia następujące typy opóźnień rozwoju mowy:

 • Proste opóźnienie rozwoju mowy – m.in. Zespół opóźnień mowy czynnej i wycinkowe opóźnienie rozwoju mowy
 • Opóźniony rozwój mowy – o ustalonej lub trudnej do ustalenia etiologii.[2]

PROSTE OPÓŹNIENIE ROZWOJU MOWY

 • „Rozwój mowy dziecka przebiega w wolniejszy sposób, zachowuje on jednak wszystkie przewidziane elementy rozwojowe. Dziecko z ORM rozumie i prawidłowo wykonuje polecenia, dostosowuje swoje zachowanie do konkretnych sytuacji. Poprawnie rozwiązuje zadania praktyczne na poziomie swojego wieku. W przejawach działania dziecko zachowuje się jak jego rówieśnicy, z wyłączeniem poziomu mowy.”[3]

PRZEJAWY OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY

 • Późniejsze gaworzenie,
 • Późniejsze wymawianie pierwszych słów i trudność  w ich artykulacji,
 • Opóźnienie w pojawianiu się zdań prostych i złożonych,
 • Ograniczony słownik czynny i bierny,
 • Długie utrzymywanie się nieprawidłowych struktur gramatycznych oraz nieprawidłowych dźwięków mowy. [4]

PRZYCZYNY OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY (hipotezy):

 

 • Czynniki środowiskowe,
 • Niedojrzałość aparatu wykonawczego mowy,
 • Opóźnienie mielinizacji włókien nerwów czaszkowych ruchowych,
 • Czynniki genetyczne,
 • Choroby przebyte w pierwszym roku życia,
 • Opóźniony rozwój motoryki,
 • Brak stymulacji werbalnej,
 • Brak bodźców do mówienia lub ich nadmiar,
 • Uszkodzenia układu nerwowego,
 • Uszkodzenia narządów słuchu, wzroku,
 • Uszkodzenia obwodowych narządów mowy,
 • Upośledzenie umysłowe,
 • Autyzm.[5]

 

 

Bibliografia:
 • \”Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki\” red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska s.363.
 • „Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki” red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jarzębowska, s.370.
 • K. Kozłowska „Wady wymowy możemy usunąć” s.31, Kielce 1998.
 • K. Kozłowska „Wady wymowy możemy usunąć”, Kielce 1998.
 • \”Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki” red. T. Gałkowski, Opole 2005.
Shopping Cart