Blog

Dyslalia – definicja i charakterystyka

Julita Pol. Pracuje od 3 lat jako logopeda w Przedszkolu Nr 6 (z grupami integracyjnymi) w Sieradzu, woj. łódzkie. Ukończyła magisterskie studia o kierunku : nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie jak również Podyplomowe Studia Logopedyczne na tejże
uczelni.

Obecnie kończy Podyplomowe Studia Neurologopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim.

Charakterystyka dyslalii

  1. JAK DEFINIOWAĆ DYSLALIE ?
Termin dyslalia ( z greckiego dys -zaburzenie;  lalia – mowa)  to ogólne pojęcie stosowane przy określeniu różnych postaci wad wymowy.
Według Ireny Styczek dyslalia ( alalia ) to opóźnienie w przyswajaniu sobie języka, na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych.
Inną definicje przedstawia Genowefa Demelowa: dyslalia to nieprawidłowość w realizacji jednej głoski, kilku głosek, a nawet wszystkich lub niemal wszystkich od razu, tzw. bełkot. Zachowane są rytm, melodia, akcent, ale mowa jest zatarta, mało zrozumiała lub zupełnie niezrozumiała.
Termin dyslalia wywodzi się z foniatrii i najczęściej stosowany jest  w klasyfikacjach zaburzeń mowy.
Przyczyn powstawania tej wady wymowy jest wiele. H. Spionek (1981) uważa, że dyslalia nie jest jednostką chorobową, lecz zespołem objawów wywołanych różnymi czynnikami.
Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart