Blog

Zaburzenia percepcji słuchowej a dysleksja

Marta Łukowska-Almaszy od 12 lat logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Od kilku lat prowadzi także grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, których celem jest zapobieganie specyficznym trudnościom w czytaniu i pisaniu wśród dzieci z tzw. grupy ryzyka dysleksji.

Zaburzenia percepcji słuchowej a dysleksja.

Zabawy rozwijające słuch fonematyczny dziecka.
Celem tego artykułu jest  zainteresowanie rodziców i nauczycieli klas 0 – III szkoły podstawowej zaburzeniami rozwoju mowy dzieci oraz wyjaśnienie wpływu tych zaburzeń na trudności szkolne a w szczególności na trudności związane z  czytaniem i pisaniem. Wydaje mi się to ważne, gdyż z moich obserwacji wynika, że pojawiające się problemy dziecka w tym zakresie rodzice najczęściej tłumaczą trudnościami w koncentracji uwagi i roztargnieniem lub ogólną niechęcią do nauki.

Tymczasem dzieci nie otrzymują w porę niezbędnej pomocy , co prowadzi do utrzymujących się niepowodzeń w zakresie czytania i pisania. Dobrze się dzieje, gdy nauczyciel obserwując problemy dziecka, w celu ustalenia przyczyn tych trudności, poprosi o konsultacje innych specjalistów np. logopedę, psychologa czy pedagoga a taką pomoc można uzyskać w najbliższej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart