Blog

Diagnoza Logopedyczna

Diagnoza logopedyczna – zbiór określonych zasad i metod postępowania mających na celu ocenę rozwoju mowy oraz określenie nieprawidłowości w procesie komunikacyjnym.

Pojęcie diagnozy można rozpatrywać w dwóch zakresach:

 • szerokim (diagnozowanie), obejmującym całość postępowania badawczego, czyli rozpoznanie, program terapii i prognozę
 • wąskim, obejmującym samo rozpoznanie nieprawidłowości

Diagnoza logopedyczna obejmuje:

 • wywiad z dzieckiem i rodzicami dziecka,
 • ocena budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • ocena funkcji połykowych,
 • ocena funkcji oddechowych,
 • badanie mowy pod względem sprawności artykulacyjnych,
 • ocena emisji głosu,
 • sprawdzenie kompetencji językowej (rozumienie i nadawanie mowy),
 • orientacyjne badanie słuchu,
 • ocena praksji i gnozji,
 • ocena płynności mowy,
 • badanie lateralizacji (określenie dominującej strony ciała),
 • badanie słuchu fonematycznego,
 • ocena pamięci słuchowej werbalnej,
 • przekazanie wskazówek do pracy w domu.

Testy używane podczas badania logopedycznego:

 • kwestionariusze obrazkowe wg G. Demelowej
 • Badanie mowy (różnych jej aspektów)
 • Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy u dzieci – L. Kaczmarek
 • Od obrazka do słowa – H. Rodak
 • Test obrazkowo-literowy do badania afazji – J. Szumska
 • Skala do badania kompetencji komunikacyjnej dzieci – M. Kielar – Turska, M. Ligęza, M.Białecka – Pikul
 • Afa – skala – badanie mowy dziecka afatycznego – A. Paluch, E. Drewniak – Wołosz, L. Mikosza
 • Sprawdź jak mówię – E. Stecko
 • Przesiewowy test logopedyczny Z. Tarkowski
 • kwestionariusze badań przesiewowych do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci 2-, 4- i 6-letnich – D. Emiluta-Rozya, H. Mierzejewska
 • kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania – M. Chęciek
 • kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii – Z.Tarkowski
 • test myślenia dziecka – M. Młynarska, T. Smereka
 • kwestionariusz do badania umiejętności komunikacyjnych u dzieci głębiej upośledzonych umysłowo – E.M. Minczakiewicz
 • zestaw prób do badania procesów poznawczych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu – W.Łucki
 • skala dyzartrii – S.J.Robertson

 

Bibliografia:

 • E. Czaplewska, S. Milewski, Diagnoza logopedyczna, Gdańsk 2012
 • E. Stecko, Zaburzenia mowy dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa 2002
 • L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1977
 • Gunia, V. Lechota, Wprowadzenie do logopedii, Kraków 2011
Shopping Cart