Blog

Pomoce dydaktyczne w praktyce edukacyjnej. System PUS. Uczenie się dzieci. Myślenie i działanie

49,00 

SKU: PUS 81 Kategoria:

Pomoce dydaktyczne w praktyce edukacyjnej. System PUS to zbiór opracowań dotyczących uczenia się dzieci. Zbiór podzielony jest na dwie części.
Część pierwsza „Uwarunkowania efektownego uczenia się dzieci”
Dylak Stanisław – „… aby uczyć dzieci myśleć”
Kruk Jolanta – „Środowisko, przedmioty (artefakty) i pomoce dydaktyczne, a proces samodzielnego uczenia się dziecka”
Gruszczyk-Kolczyńska Edyta – „O kryzysie edukacji matematycznej na przykładzie pierwszego roku nauki szkolnej. Co trzeba zmienić, żeby dzieci mogły odnosić sukcesy w nauce matematyki?”
Cytowska Beata – „Sposoby diagnozowania i pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych”
Borecka-Biernat Danuta – „Nieśmiałość. Przejawy – rodzinne uwarunkowania – sposoby przezwyciężania”
Malinowska Joanna – „Motywacja jako warunek efektywnego uczenia się dzieci”
Druga część „System PUS w praktyce edukacyjnej”
Świdnicki Bogusław – „Gry i zabawy z PUS-em”
Dejko Jadwiga – „System PUS (Pomyśl – Ułóż – Sprawdź) i PALETA inspiracją do twórczej pracy nauczyciela i ucznia”
Krupska Maria – „PUS, PALETA – prosta droga do sukcesu”
Pyrgies Dorota – „System edukacji PUS w pracy terapeutycznej z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym”
Dmochowska Halina, Dmochowski Leszek – „Matematyka z PUS-em bliżej dzieci”

Shopping Cart