Blog

DIAGNOZA DYSLEKSJI – najważniejsze problemy

33,00 

Wydawnictwo Harmonia

Brak w magazynie

SKU: Har 257 Kategoria:

Książka w usystematyzowany sposób przedstawia problemy związane z diagnozowaniem dysleksji. Adresowana jest przede wszystkim do praktyków – psychologów, pedagogów i logopedów, którzy profesjonalnie zajmują się diagnozą tego zaburzenia i innych trudności szkolnych. Prezentowana tu wiedza i rozważania praktyczne mogą być interesujące także dla nauczycieli i rodziców dzieci z problemami w uczeniu się. Wiele przydatnych i aktualnych, a wręcz najnowszych informacji znajdą tu studenci psychologii i pedagogiki oraz wszystkich specjalności pedagogicznych, a także studenci studiów podyplomowych związanych z pomocą psychologiczną i terapią pedagogiczną.

Spis treści
Część I. Podstawy diagnozy dysleksji
Fakty, mity i kontrowersje wokół diagnozy dysleksji (Marta Bogdanowicz)
Neurobiologiczne podstawy dysleksji (Anna Grabowska, Katarzyna Jednoróg)
Dlaczego nie znamy (całej) prawdy o dysleksji – czyli rozważania o metodologii badań (Grażyna Krasowicz-Kupis)

Część II. Diagnoza objawów dysleksji
Diagnozowanie czytania (Krystyna Sochacka)
Umiejętność pisania i możliwości jej diagnozowania (Pietras Izabela)
Aspekt językowy trudności w nabywaniu przez dzieci umiejętności pisania (Maria Przybysz-Piwko)
O błędach w pisowni identyfikowanych jako symptomy zaburzeń funkcji słuchowych (Urszula Mirecka)
Przegląd narzędzi diagnostycznych do oceny czytania i pisania stosowanych w polskim poradnictwie (Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis, Izabela Pietras)

Część III. Diagnoza funkcji poznawczych
Badanie funkcji językowych w dysleksji (Grażyna Krasowicz-Kupis)
Problem diagnozowania sprawności intelektualnych w dysleksji (Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak)
Diagnozowanie funkcji wzrokowych w dysleksji (Katarzyna Gruszczyńska, Grażyna Krasowicz-Kupis)
Ocena procesów pamięciowych w diagnozie dysleksji (Agnieszka Kaliszewska)
Diagnozowanie stanu słuchu fonemowego (Małgorzata Rocławska-Daniluk, Joanna Jatkowska)

Część IV. Diagnoza dysleksji – ważne zmienne dodatkowe
Leworęczność a dysleksja w świetle współczesnych badań (Małgorzata Gut)
Ocena poziomu graficznego pisma dzieci w wieku 7–13 lat (Aneta Domagała, Urszula Mirecka)
Dysleksja i płeć (Jadwiga Wrońska)
Gotowość szkolna – ciekawość, aktywność, samodzielność (Elżbieta Koźniewska)

„Książka dotyczy problematyki ważnej z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Badania nad dysleksją stanowią bowiem istotny wkład do wiedzy o funkcjonowaniu mózgu, a diagnoza dysleksji jest jednym z głównych problemów, z jakim borykają się psychologowie praktycy. Praca zawiera bardzo potrzebne im treści, a przy tym ma walory porządkujące – wskazuje na podstawowe kwestie i dostarcza przeglądu możliwych sposobów diagnozy. Napisana jest bardzo kompetentnie, przez specjalistów mających dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie omawianych przez siebie zagadnień”.
prof. dr hab. Anna Matczak

Shopping Cart