Blog

Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

85,00 

Wydawnictwo: Centrum Metody Krakowskiej

Brak w magazynie

Książka Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych przeznaczona jest dla logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, pedagogów i rodzin dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Autorka przedstawia nie tylko współczesne poglądy dotyczące spektrum autyzmu, ale przede wszystkim opisuje przebieg terapii neurobiologicznej, z której korzystać mogą wszystkie dzieci z zakłóceniami rozwoju poznawczego i językowego.

Spis treści:
Wstęp
I. Klasyczne metody diagnozowania autyzmu
1. Diagnoza – refleksje teoretyczne
2. Autyzm jako jednostka chorobowa (klasyfikacje ICD-10 i DSM-IV, CHAT CARS)
2.1. Kryteria diagnostyczne według ICD-10
2.2. Kryteria diagnostyczne według DSM-IV
2.3. Kryteria diagnostyczne według CHAT
2.4. Kryteria diagnostyczne według CARS
3. Zachowania autystyczne – stereotypy i fakty
3.1. Obraz ja, imię ucieleśniające
3.2. Niechęć do zmian
4. Brak teorii umysłu czy deficyt języka?
5. Terapia behawioralna – źródła powstania, założenia, skutki jej stosowania
5.1. Historia Marcinka
II. Wczesna diagnoza – zagrożenie autyzmem
1. Zagrożenia współczesności
1.1. Karmienie
1.2. Zdobywanie przestrzeni
1.3. Rozwijanie mowy
1.4. Stymulacja obrazem
1.5. Zdrowie wspoółczesnych dzieci
1.6. Trening czystości
1.7. Problem szczepionek skumulowanych
1.8. Późna diagnoza – konsekwencje
1.9. Warunki wczesnego rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu
1.9.1. Dzieci w pierwszym roku życia
1.9.2. Dzieci w drugim roku życia
1.9.3. Dzieci w trzecim roku życia
2. Psychologiczne metody diagnozowania zachowań ze spektrum autyzmu
2.1. Diagnozowanie rozwoju dziecka od 3. do 30. miesiąca życia
2.1.1. Zaburzenie rozwoju a zaburzenia rozwojowe
2.2. Diagnoza poziomu funkcji intelektualnych od 30. miesiąca do 5. roku życia
2.2.1. Zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne półkul mózgowych
2.2.2. Badanie funkcji lewej i prawej półkuli mózgu – test S.O.N.
2.2.3. Badanie gotowości do uczenia się – Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera
2.3. Diagnoza dominacji stronnej
2.4. Zabawa
2.5. Naśladownictwo
2.6. Język i komunikacja
2.7. Spostrzeganie wzrokowe
2.8. Spostrzeganie słuchowe
2.9. Zachowania społeczne
2.10. Funkcje motoryczne
3. Profil funkcji poznawczych dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej
3.1. Profil dziecka ze spektrum autyzmu
3.2. Profil funkcji poznawczych dzieci z alalią
4. Wywiad z rodzicami – spojrzenie praktyka
III. Terapia psychologiczna
1. Problemy psychologiczne
1.1. Poszukiwanie diagnozy i warunki jej przyjęcia
1.2. Terapia rodziny
1.3. Zadania terapeutyczne dla matki
1.4. Zadania terapeutyczne dla ojca
1.5. Seksualność i życie erotyczne rodziców
1.6. Problemy psychologiczne rodzeństwa. Rola brata i siostry w programie terapii
1.6.1. Starsza siostra i starszy brat
1.6.2. Młodsza siostra i młodszy brat
1.7. Wpływ traumy dziadków na funkcjonowanie rodziny dziecka z autyzmem
1.8. Postawa terapeuty i jej rola w budowaniu relacji z rodzicami
1.9. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z perspektywy dziecka
1.10. Etapy uczenia się
IV. Terapia neurobiologiczna
1. Terapia słuchowa
1.1. Ćwiczenia słuchowe – dźwięki niewerbalne
1.2. Ćwiczenia słuchowe – symultaniczne (samogłoski, wykrzyknienia,
wyrażenia dźwiękonaśladowcze)
1.3. Ćwiczenia słuchowe – symultaniczno-sekwencyjne
1.4. Ćwiczenia słuchowe – sekwencyjne (zdania)
1.5. Echolalie
2. Terapia funkcji wzrokowych
2.1. Kontakt wzrokowy
2.2. Rozszerzanie pola widzenia
2.3. Kontrolowanie wzrokiem wykonywanych czynności
2.4. Analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym
2.5. Analiza i synteza wzrokowa na materiale atematycznym
2.6. Ćwiczenia odwracania obrazków
3. Terapia odbioru i przetwarzania bodźców węchowych, smakowych i dotykowych
4. Stymulacja rozwoju zabawy
4.1. Zabawy imitujące jedną czynność
4.2. Zabawy z rozbudowanymi sekwencjami
4.3. Zabawy z regułami
4.4. Zabawy tematyczne
4.5. Zabawy językowe
5. Stymulacja funkcji lewej półkuli mózgu
5.1. Szeregowanie
5.2. Sekwencje
5.3. Relacje
6. Terapia zachowań społecznych
6.1. Rodzina jako grupa społeczna
6.2. Przygotowanie do funkcjonowania w grupie rówieśniczej
7. Stymulacja funkcji motorycznych
8. Ćwiczenia pamięci
8.1. Pamięć symultaniczna
8.2. Pamięć sekwencyjna
9. Ćwiczenia myślenia
9.1. Kategoryzowanie
9.2. Ćwiczenia myślenia przyczynowo-skutkowego
9.3. Kodowanie
10. Kształtowanie systemu językowego
10.1. Kształtowanie systemu językowego dzieci z zaburzeniami autystycznymi
10.2. Manualne Torowanie Głosek(R) – metoda E. Wianeckiej
10.3. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania(R)
10.3.1. Etapy nauki czytania
10.3.2. Gesty artykulacyjne
10.4. Metoda komunikacyjna
10.5. Metoda kognitywna
10.6. Dzienniki wydarzeń – metoda W. Zuziowej
10.7. Linearny porządek terapii jako odzwierciedlenie linearnego aspektu języka
V. Historie prawdziwe
1. Jaś
1.1. Diagnoza
1.2. Po pierwszym tygodniu terapii
1.3. Po dwóch tygodniach terapii
1.4. Po czterech tygodniach terapii
1.5. Po 15 tygodniach terapii
1.6. Po 17 tygodniach terapii
1.7. Po 22 tygodniach terapii
1.8. Po 24 tygodniach terapii
2. Pawełek
2.1. Diagnoza
2.2. Po dziesięciu tygodniach terapii
3. Dawid
Zakończenie
Bibliografia

Shopping Cart