Blog

Lizaki Logopedyczne

39,00 

Lizaki logopedyczne

Pomoc jest uproszczoną, podstawową wersją układanki fonetycznej „Układamy wzorce wymowy” przeznaczoną do pracy indywidualnej i grupowej z małymi dziećmi czyli od 3 – 5 roku życia, które nie są jeszcze gotowe do właściwej terapii logopedycznej w oparciu o stosowaną przez nas „metodę ruchów artykulacyjnych”. Zajęcia z tymi dziećmi prowadzi się zawsze w formie zabawy a możliwości osoby prowadzącej zajęcia są nieograniczone.

Pomoc zawiera 34 lizaki logopedyczne, które na jednej stronie zawierają opisany schemat wymowy głoski i jej zapis w postaci litery, a na odwrocie ilustrację głoski. Przedstawione zostały następujące podstawowe głoski języka polskiego:
* samogłoski ustne: a,o,u,e,i,y
* spółgłoski: p,b,m,t,d,n,f,w,k,g,h(ch),l,ł,r,j,ń(ni),sz,ż(rz),cz,dż,s,z,c,dz,ś(si),ź(zi),ć(ci),dź(dzi).

Stosowanie lizaków głoskowych ma na celu kształtowanie u dzieci skojarzeń sposobów powstania dźwięku z jego obrazkowym odpowiednikiem i literą. Pomoc ma zastosowanie uniwersalne i może być stosowana w terapii jak i w ogólnorozwojowej stymulacji językowej i poznawczej każdego dziecka.

Shopping Cart