Blog

Układamy wzorce wymowy

75,00 

Układamy wzorce wymowy to klucz do polskiej logopedii praktycznej. Układanka fonetyczna przeznaczona dla logopedów, terapeutów, nauczycieli, rodziców i dzieci objętych terapią specjalistyczną(logopedyczną, pedagogiczną).

Zawiera 45 ważnych dla artykulacji schematów wymowy głosek języka polskiego oraz 34 obrazki ilustrujące głoski. Pomoc ta jest udaną próbą transkrypcji bardzo trudnej fonetyki polskiej na użytek komunikacji z dzieckiem i rodzicem. Ma wszechstronne i nieograniczone zastosowanie w terapii każdego rodzaju zaburzenia językowego. Jest efektem wielu lat pracy z dziećmi z różnymi wadami i zaburzeniam mowy, u których występują typowe trudności w przechodzeniu od jednego do drugiego ruchu artykulacyjnego. W każdym zestawie znajduje się:
po jednym schemacie głosek: fi,wi;pi,bi’mi’ki’gi,h(chi),li, ń(ni),
po dwa schematy głosek: t,d,n,f,w,,p,b,m,k,g,h(ch),j,ł
po trzy schematy głosek: sz,ż(rz),cz, dż;s,z,c,dz;ś(si),ź(zi),ć(ci),dź(dzi);r,l
po trzy schematy samogłosek ustnych:a,o,u,e,i,y
po dwa schematy samogłosek nosowych:ą,ę

34 obrazki ilustrujące głoski.
Nie zostały zilustrowane samogłoski nosowe ą,ę oraz głoski miękkie: fi,wi,pi,mi,ki,gi,hi(chi),li. Każdy schemat głoski jest krótko opisany na odwrocie. Pomoc zawiera także wykaz wszystkich znaków umownych zastosowanych na uproszczonych schematach głosek oraz wskazówki do pracy. Układamy wzorce wymowy to klucz do polskiej logopedii praktycznej, na którym została oparta „metoda ruchów artykulacyjnych” z zastosowaniem m. in. serii „Usuwamy wady wymowy”.

Autor: Jolanta Falana-Kozłowska
Wydawnictwo: P.W.D. APEX

Shopping Cart