Blog

Znaczenie zabawy w terapii logopedycznej z uwzględnieniem Metody Wstępnej Stymulacji Logopedycznej

Roli zabawy w rozwoju psychofizycznym dziecka  przecenić nie sposób. Jest najbardziej podstawową formą aktywności wieku dziecięcego  mającą  szczególne znaczenie w poznawaniu świata.  Szczególne  znaczenie odgrywa w okresie od urodzenia do końca wieku przedszkolnego, co ma bezpośrednie przełożenie  na  planowanie i organizację szeroko rozumianego  procesu nauczania i wychowania  oraz wszelkich działań rehabilitacyjnych. To właśnie w działaniach rehabilitacyjnych, kiedy mamy do czynienia z dziećmi wymagającymi  specjalistycznej  pomocy trzeba wykorzystać specjalnie dobraną zabawę, aby działając zgodnie z naturą przywrócić sprawność zaburzonych funkcji. Jeśli nie potrafimy odpowiednio ustawić poprzeczki, nasze działania będą dla dziecka nieefektywne i sukces terapeutyczny nie zostanie osiągnięty.

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart